prof. dr. Maximiliaan Martens

E-mail
Telefoon 09 264 41 18
Fax 09 264 41 81
   
Contactadres Sint-Pietersnieuwstraat 41 B4, 9000, Gent
Spreekuren dinsdag op afspraak
   
Feedback examens Eerste semester: op afspraak, Technicum Blok 4, 2e verd.
  Tweede semester: op afspraak, Technicum, Blok 4, 2e verd.
  Tweede examenperiode: op afspraak, Technicum, Blok 4, 2e verd.
   
Bibliografie http://lib.ugent.be/bibliografie/801001741714