Masterplan

Op 19 oktober 2005 keurde het bestuurscollege van de UGent het logistiek masterplan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte goed. In 2009 is men gestart met de uitvoering van deze plannen. Omdat de faculteit ondertussen wel moet blijven draaien wordt er gewerkt met een gefaseerde uitvoering. 

Nieuws
Planning
Uitgangspunten
Organisatie
Verhuis vakgroepen
Verhuis bibliotheken
Verdere informatie

Planning

2013

Augustus 2013 - Mei 2014

Opfrissen bureaus en compartimentalisering gangen gelijkvloers Blandijn - voor meer details en een grondplan, kijk bij Nieuws

Tijdelijke verhuis medewerkers vakgroepen Taalkunde en Letterkunde naar Rozier 44 (gelijkvloers – vleugel Magnel) en binnen Blandijn

Definitieve verhuis medewerkers vakgroepen Taalkunde en Letterkunde naar gelijkvloers Blandijn

2014

6 Januari - 7 Februari 2014

Tijdelijke sluiting vanwege verhuis bibliotheken Geschiedenis (L03, L04, L06, L09, L23, L93), Kunstwetenschappen (L64, L70), Muziekwetenschappen (L52), Theaterwetenschappen (L66) en Wijsbegeerte (L35, L27) naar de Faculteitsbibliotheek LW - fase 2 (Rozier 44 – vleugel Loveling)

Definitieve verhuis IT dienst LW naar gelijkvloers Rozier 44, vleugel Loveling

10 Februari 2014 - 9u

Softlaunch opening Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte - Fase 2 (Rozier 44 - vleugel Loveling)

28 Februari 2014 - 17u

Officiële opening Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte - Fase 2 (Rozier 44 - vleugel Loveling)

2018

September-oktober 2018 (o.v.)

Definitieve verhuis bibliotheken Taalkunde (L14B, L14D, L14G, L17, L18, L19, L20, L33, L38, L45), Letterkunde (L10, L11, L12, L46), Talen en Culturen (L13, L90, L91, L94, L94A, L99, L99A), Archeologie (L62, L08) en Toegepaste Taalkunde (L22) naar de Faculteitsbibliotheek LW - fase 3 (Rozier 44 – gelijkvloers & 2e verdieping vleugel Magnel) en naar het tijdelijke depot De Sterre (DEPC)

 

Uitgangspunten

  • Centralisering van alle vakgroepbibliotheken in één centrale Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte
  • Renovatie en herinrichting van de gebouwen Blandijn en Rozier 44
  • Opsplitsing faculteit qua huisvesting in functionele entiteiten (grootste deel vakgroepen in Blandijn, alle bibliotheken in Rozier 44, centrale diensten in het voormalige HIKO)

Organisatie

Het decanaat is namens de faculteit verantwoordelijk voor de aansturing en opvolging van het Masterplan. De Directie Gebouwen en Facilitair Beheer (DGFB) is verantwoordelijk voor de planning en de vlotte uitvoering. Er is ook nauw overleg met de Universiteitsbibliotheek, wier masterplan nauw samenhangt met het masterplan FLW, de Directie ICT (DICT) en het departement Veiligheid (FD).

Binnen de faculteit wordt de uitvoering van het masterplan rechtstreeks aangestuurd door de decaan, prof. dr. Marc Boone. Hij rapport op regelmatige basis over het project aan de faculteitsraad. De contactpersoon voor de vakgroepen is , voor praktische uitvoering is dat (DGFB). De contactpersoon voor de bibliotheken, documentaire collecties en drukoverschotten is . Zij is ook contactpersoon voor het Masterplan LW globaal. Communicatie gebeurt via de Nieuws-pagina van het masterplan op de website, via mail en via de faculteitsraad.

Verhuis vakgroepen

Doordat gefaseerd alle vakgroepbibliotheken verhuizen naar de nieuwe faculteitsbibliotheek in de Rozier komt er ruimte vrij in de Blandijn die zal worden ingezet voor de huisvesting van vakgroepen en de inrichting van bijkomende auditoria en kleinere leslokalen. Inplanning van de vrijgekomen ruimtes gebeurt door de betrokken vakgroepvoorzitters, het decanaat en DGFB. Er is centraal budget voorzien om deze ruimtes na verhuis van de bibliotheken telkens eerst op te frissen.

Verhuis bibliotheken

Bij de bibliotheken wordt er een onderscheid gemaakt tussen tijdelijke verhuizen en een definitieve verhuis naar de Faculteitsbibliotheek.

  • Het onderbrengen van de collectie op een tijdelijke locatie is voor sommige collecties nodig vanwege hun huidige ligging en om te kunnen starten met de renovatiewerken van de gebouwen. De exploitatie van deze tijdelijke bibliotheken blijft een verantwoordelijkheid van de betrokken vakgroepen. De faculteitsbibliothecaris start bij aanvang van elke tijdelijke verhuisbeweging en uiterlijk 4 maanden op voorhand met alle betrokken vakgroepen een ‘werkgroep tijdelijke verhuis bibliotheken’. Op deze bijeenkomsten wordt gesproken over de verhuisorganisatie, de exploitatie van de tijdelijke locaties, de dienstverlening, de catalografie, de benodigde personeelsinzet, etc...
  • Uiteindelijk zullen alle collecties overgebracht worden naar hun definitieve locatie, de nieuwe faculteitsbibliotheek. De collectie van een vakgroepbibliotheek wordt dan in overleg onderverdeeld in een deel dat in open rek hoort en een deel dat naar het depot van de Boekentoren verhuist. De exploitatie van deze bibliotheek wordt vanaf de overdracht volledig gedragen door de faculteitsbibliotheek. De faculteitsbibliothecaris start bij aanvang van elke verhuisbeweging en uiterlijk 6 maanden op voorhand met alle betrokken vakgroepen van die specifieke verhuis een ‘werkgroep verhuis bibliotheken’. Op deze bijeenkomsten wordt gesproken over de deselectie van de collectie, de catalografie(-achterstand), het inhoudelijk collectieprofiel, afspraken over selectie en acquisitie, personeelsbezetting, etc...

Meer informatie