Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Nieuwe databanken: Artemis Literary Sources

vrijdag 19 december 2014

De vakgroep Letterkunde besloot dit jaar met hulp van de Facultaire Bibliotheekcommissie (FBC) bijkomend te investeren in de toegang tot Artemis Literary Sources. Dit is een platform waarbij een reeks databanken worden ontsloten waarvan een aanzienlijk deel nieuwe titels zijn. Een ander deel betreft digitale versies van titels die daarvoor enkel in gedrukte vorm in de collectie aanwezig waren.

verder lezen

Nieuw Internationaal Onderzoeksnetwerk: Passions of War

dinsdag 16 december 2014

De Britse Onderzoeksraad voor de Humaniora (AHRC) kende onlangs een netwerksubsidie toe aan Passions of War, een nieuw internationaal onderzoeksnetwerk waarbij ook de faculteit Letteren en Wijsbegeerte betrokken is. Het netwerk brengt academici en museummedewerkers uit verschillende landen samen om onderzoek te doen naar de invloed van oorlog – van de vroegmoderne tijd tot het einde van de Tweede Wereldoorlog – op genderconstructies en seksuele praktijken en hoe die constructies en praktijken op hun beurt mede bepaald hebben hoe oorlogen werden gevoerd en hoe er in het verleden over oorlog werd geschreven, gevoeld en gedacht.

verder lezen

Hermesonderscheiding voor Saskia Scheltjens en team Faculteitsbibliotheek

dinsdag 16 december 2014

Sinds 2011 reikt de Universiteit Gent jaarlijks onderscheidingen uit om het kwaliteitsstreven en de blijvende inzet van al haar medewerkers te belonen en te stimuleren. Saskia Scheltjens (Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte) ontving samen met haar volledige team de Hermesonderscheiding voor maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening omwille van haar sleutelrol in de opbouw van een vooruitstrevende faculteitsbibliotheek die studenten en onderzoekers fysiek én virtueel samenbrengt in een uniek en stimulerend kader.

verder lezen